Infolinia 602 790 598
Kategorie blog
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Chmura tagów
Przygotowanie gleby pod nasadzenia czyli zawstydzamy sąsiada buszem w ogrodzie 1
Przygotowanie gleby pod nasadzenia czyli zawstydzamy sąsiada buszem w ogrodzie

Przygotowanie gleby pod nasadzenia

Przy przygotowaniu gleby pod nasadzenia musimy mieć plan.

Przygotowanie gleby jest procesem wymagającym odpowiednich kroków i żmudnej pracy. Działania bez wyznaczonego planu mogą być chaotyczne i nie doprowadzą do wyznaczonego celu.

Kolejne etapy można podzielić na:

 • Odchwaszczanie i sprzątanie
 • Ustalanie odczynu gleby
 • Spulchnienie, napowietrzenie i poprawianie struktury ziemi
 • Przygotowanie podłoża pod konkretne rośliny
 • Nawożenie
 • Nasadzenia

Odchwaszczanie i sprzątanie terenu

Im wcześniej usuniemy chwasty tym lepiej. Walka z nimi jest żmudna i trudna zwłaszcza, jeśli chcemy pozbyć się chwastów głęboko korzeniących się, rozłogowych czy z kłączami. Nie tylko konkurują one z roślinami uprawnymi o składniki pokarmowe, wodę i słońce, ale są siedliskiem chorób i szkodników. Zachęcamy do przekopywania gleby widłami amerykańskimi, które pozwalają wydostać z ziemi nawet kłącza perzu bez przecinania ich. To ważne, bowiem cięte kłącza perzu są źródłem wyrastania kolejnych roślin. Jeśli wymaga tego stan działki, można zastosować jeden z polecanych herbicydów:

 1. Roundup 360 SL
 2. Fusilade Super
 3. Perzocyd 280 SL
 4. Afalon Dyspersyjny 450 S.C.

Są to preparaty polecane do zwalczania uciążliwych chwastów jednoliściennych (perz i inne trawy). Głównie Roundup jest często stosowanym środkiem, bowiem jest on herbicydem systemowym - wnika w roślinę, od liści po korzenie niszcząc zwalczany chwast, a następnie, po około dwóch tygodniach rozkłada się, nie wnikając do sadzonych w to miejsce roślin uprawnych. Jest on polecany do zwalczania powoju polnego, rdestu, ostu i ostrożnia. Niestety nie działa na skrzyp polny.

Ważne jest tu również posprzątanie terenu. Nie jest to tylko oczywiste odrzucenie śmieci, szczególnie z tworzyw sztucznych, metali i szkła. Jest to również usuwanie, najlepiej do kompostownika, wszelkich chwastów, ich kłaczy, bulw czy rozłogów. To ważne. Pocięte korzenie perzu, o czym wspominaliśmy wcześniej, mogą dać prawdziwą plagę tego chwastu.

Ustalenie pH gleby

Można przypuszczać, że to nic takiego. Gdy posadzi się rośliny, zawsze urosną. Nic bardziej mylnego. Odpowiedni odczyn pH nie tylko wpływa na rozpuszczalność i przyswajalność przez rośliny związków pokarmowych, ale również rozwój i działalność mikroorganizmów glebowych, które w znacznym stopniu wpływają na dobrą kondycję roślin. Najlepszym przykładem są rośliny motylkowate. Warto, więc określić pH ziem. Szczególnie przed siewami oraz gdy rośliny już rosnące są w kiepskiej kondycji.

Metody badania pH gleby w ogrodzie:

 • Potencjometryczną - przy użyciu elektrycznych mierników pH. Pomiar następuje poprzez
  1. przyłożenie do ziemi czujnika urządzenia
  2. zmieszanie gleby z odpowiednią ilością wody destylowanej i zanurzenie w niej czujnika.
 • Kalorymetryczną - przy użyciu wskaźników, takich jak papierki lakmusowe, które w odpowiednim odczynie zmieniają kolor. Uzyskany wynik należy porównać z szablonem wzorcowym i odczytać wynik.
 • Niewątpliwie najbardziej miarodajne wyniki otrzymuje się po badaniach zleconych w laboratorium

Wyróżniamy następujące odczyny gleby:

 • kwaśny,
 • obojętny,
 • zasadowy.

Każdy z odczynów charakteryzuje się konkretnymi wartościami pH:

 • Bardzo kwaśne gleby posiadają pH < 4,5
 • Kwaśne: pH od 4,4 do 5,5
 • Lekko kwaśne: pH od 5,5 - 6,5
 • Obojętne: pH od 6,6 - 7,2
 • Zasadowe: pH powyżej 7,2

Nasze gleby, ze względu na dużą ilość opadów, wymywających jony zasadowe, zazwyczaj mamy do czynienia z glebami zakwaszonymi. Oczywiście na odczyn może mieć wpływ środowisko naturalne, rodzaj podglebia, ilość opadów, stosowane nawożenie a nawet uprzemysłowienie okolicznych terenów.

Dla roślin najlepsze jest pH w przedziale 5,6 - 7,8, gdzie przyswajalność składników jest najlepsza. Gleby kwaśne mogą zahamować rozwój pożytecznych organizmów glebowych oraz znacznie utrudnić pobieranie potasu, fosforu, wapnia, magnezu i siarki. Przy tym glin, żelazo i mangan mogą występować w ilościach wręcz toksycznych dla rośliny.

Dla poprawy pH gleby możemy zastosować:

 • Wapno tlenkowe, rolnicze palone lub hydratyzowane na gleby ciężkie - lekkie mają małą pojemność sorpcyjną i istnieje zagrożenie przewapnowania
  Do stosowania jesienią.
 • Wapno węglanowe (Dolomit, wapniak rolniczy mielony, wapno rolnicze, kreda nawozowa), bowiem jest wolniej rozpuszczalne w glebie, działa wolniej, nie podnosi gwałtownie odczyny ziemi a Dolomit - nawóz magnezowo - wapniowy zawiera również mikroelementy.
  Wapno węglanowe polecane jest na wszystkie rodzaje gleb, do stosowania jesienią lub wiosną, najpóźniej 2 tygodnie przed sadzeniem
 • Siarczan amonu, torf wysoki, przekompostowana kora sosnowa, trociny, nawozy fizjologicznie kwaśne - siarczan amonu, siarczan potasu, mocznik do zakwaszenia gleby
 • Siarka koloidalna lub granulowana dla radykalnego zakwaszenia podłoża

Poprawianie struktury gleby, spulchnianie, napowietrzanie i użyźnianie

Struktura gleby wpływa, na jakość rozwoju roślin, bowiem tylko w dobrze przygotowanej ziemi rosną idealne, duże, piękne rośliny. W celu poprawy struktury gleby używamy bronowania oraz napowietrzania podłoża. Również użyźniania, odkwaszania, zakwaszania, o czym pisaliśmy wyżej.

Spulchnianie i napowietrzanie gleby możemy wykonać mechanicznie, broną rotacyjną czy glebogryzarką. Po takich czynnościach ziemia jest rozluźniona, oczyszczona i dokładnie przygotowana do nasadzeń. Szczególnie przy glebach gliniastych i zbitych konieczne jest ich użyźnienie i napowietrzenie. Jednym z lepszych napowietrzaczy są dżdżownice, które wzbogacają podłoże w materię organiczną, próchnicę.

Użyźnianie gleby:

 • Gleby gliniaste - mieszamy z gruboziarnistym torfem, piaskiem, substancjami organicznymi, również wapnujemy
 • Gleby lekkie - mieszamy z dobrze rozłożonym kompostem, obornikiem, gliną, korą i torfem, zarówno wysokim włóknistym, jak i niskim, silniej rozłożonym, również odpowiednio wapnujemy

W celu poprawienia właściwości gleby możemy również uprawiać, na terenie przyszłych nasadzeń, rośliny na nawóz zielony. Najlepiej sprawdzą się tu: łubin, peluszka, gorczyca.

Musimy jednak również pamiętać o tym, że przy przygotowaniu podłoża powinno się brać pod uwagę zaplanowany rodzaj nasadzeń.

 • Rośliny skalne wymagają gleb lekkich, przepuszczalnych. Najlepsze dla nich są ziemie piaszczyste i żwirowe. Jeśli zaś mamy podłoże ciężkie, powinniśmy je zmieszać ze żwirkiem, gruboziarnistym piaskiem, również torfem wysokim czy kompostem
 • Rośliny wrzosowate wymagają gleb kwaśnych. Przygotowujemy je zakwaszając podłoże. Można do tego celu rozsypać wapno, kredę, również gruz ceglany. Niezastąpione jest zmieszanie posiadanej ziemi z ziemią z wrzosowiska, zawierającą grzyby mikoryzowe, ułatwiające pobieranie składników pokarmowych przez wrzosy i, fantastyczny wzrost.
 • Również rośliny wodne wymagają przygotowania struktury gleby. Wymagają one podłoża średnio żyznego. Najlepszy jest piasek o różnej ziarnistości, zmieszany z gliną, w stosunku 2:1

Nawożenie

Nawożenie jest niezmiernie ważne, jeśli chcemy żeby nasze rośliny były piękne, zdrowe, owoce i warzywa smaczne a trawa zawsze najbardziej zielona.

Do nawożenia ogrodów stosujemy:

 • Obornik i kompost
 • Torf
 • Nawozy zielone
 • Nawozy mineralne

Obornik:

Dobrze rozłożony stosujemy jesienią, w dawce 400-600 kg/ 100 mkw. Przekopujemy go na głębokość 10-15 cm na glebach zwięzłych lub 1-20 cm na glebach lekkich.

Kompost:

Najlepiej przygotowujemy samodzielnie z odpadów organicznych, takich jak iście, darń, skoszona trawa, chwasty bez wytworzonych nasion, rozdrobnione pędy zdrewniałe.

Torf:

 • Niski, o odczynie lekko kwaśnym, zasadowym lub obojętnym, z dużą zawartością substancji organicznej i małą dostępnych składników pokarmowych.
 • Wysoki, o pH 3,5 - 4,5, ubogi w składniki pokarmowe, na gleby wapienne do zakwaszonych.
  Stosuje się go w ilości 500 - 1000 kg / 100 mkw, i wielokrotnie dodatkowo nawozi mineralnie, gdyż rozkładające torf mikroorganizmy pobierają znaczne ilości azotu.

Nawóz zielony:

 • Wysiewane wiosną, jako plon główny, do przekopania latem
 • Wysiewane w lipcu lub sierpniu, do przekopania jesienią
 • Wysiewane w połowie sierpnia na plon ozimy, do przekopania wiosną, do maja

Do najczęściej stosowanych nawozów zielonych zaliczamy facelię, gorczycę, łubin, peluszkę, wykę, bobik, seradelę czy nostrzyk, odstraszający dodatkowo myszy, krety i nornice.

Nawozy mineralne:

Dostarczają składników pokarmowych niezbędnych dla roślin, bez wnoszenia w glebę próchnicy, zmiany struktury gleby. W tym celu stosujemy nawozy azotowe, nawozy potasowe, nawozy fosforowe czy nawozy mineralne wieloskładnikowe.

 • Nawozy azotowe, np. saletrę wapniową, siarczan amonowy (zakwaszający), saletrę amonową i saletrzak (na gleby zasadowe i obojętne) stosujemy wiosną
 • Nawozy potasowe, np. siarczan potasu granulowany, siarczan potasu rozpuszczalny, stosujemy jesienią
 • Nawozy fosforowe, np. superfosfat potrójny granulowany stosujemy wiosną
 • Nawozy mineralne wieloskładnikowe np. Azofoskę, Substral, Florovit granulowany stosujemy w dwóch dawkach. Połowę przed sadzeniem a drugą, gdy rośliny się ukorzenią. Mamy tutaj możliwość dobrania odpowiednich nawozów specjalistycznych np. dla róż, iglaków, hortensji.
 • Nawozy długo działające w otoczce z żywicy, o działaniu od 3 do 12 m, najczęściej 3 - 4. Najbardziej znanymi są Osmocote, Hydrocote, Plantacote

Więcej na temat naturalnych nawozów przeczytasz tutaj - Najlepsze naturalne nawozy, które powinien znać każdy ogrodnik!

Tak przygotowana gleba może być użyta do nasadzeń, obsiewania, zakładania trawników.

Zapraszamy. Kolejny odcinek - Zakładanie trawnika.

Komentarze do wpisu (1)

20 marca 2019

Coś mi się nie zgadza. "Rośliny wrzosowate wymagają gleb kwaśnych. Przygotowujemy je zakwaszając podłoże. Można do tego celu rozsypać wapno, kredę, również gruz ceglany". Jak można zakwasić podłoże wapnem, kredą i gruzem i jak będą się czuły wrzosowate na tak "zakwaszonym" podłożu???.

Submit
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 000 000 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium