Infolinia 602 790 598
Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa (ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo transakcji)

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Haiku Studio Michał Pliszka, ul. Mickiewicza 35/7, 89-600 Chojnice, NIP: 7642076391, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4010.

Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

  • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień
  • jeżeli wyrazisz na to zgodę: w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych związanych ze sklepem Ogrodolandia.pl przez wyżej wymienioną firmę.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

 

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.ogrodolandia.pl. Każdy Klient po zalogowaniu się, ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Klauzula bezpieczeństwa

 

 

Haiku Studio Michał Pliszka

ul. Mickiewicza 35/7

89-600 Chojnice

właściciel sklepu Ogrodolandia.pl

NIP 7642076391

REGON 220476910

tel.: 602 790 598

e-mail: kontakt@ogrodolandia.pl

 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach złożonego zamówienia jest Michał Pliszka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Haiku Studio Michał Pliszka, ul. Mickiewicza 35/7, 89-600 Chojnice, NIP: 7642076391, REGON: 220476910.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia, przygotowania i wykonania złożonego zamówienia przez sklep Ogrodolandia.pl, którego właścicielem jest Michał Pliszka.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO wobec wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z firmą Haiku Studio Michał Pliszka,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych jest Michał Pliszka oraz upoważnieni partnerzy: tj. producenci i importerzy towarów, przedstawiciele handlowi, pracownicy działu sprzedaży oraz kadr, magazynierzy, kierowcy dostarczający towar, pracownicy działu windykacji, pracownicy księgowości (firma zewnętrzna) oraz pracownicy działu IT.

Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie innym osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania.

5. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres potrzebny do wykonania zamówienia oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz skutkiem żądania usunięcia danych osobowych przed zakończeniem wykonania zamówienia będzie zakończenie wykonania zamówienia z momentem złożenia takiego żądania.

9. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (GIODO).

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 000 000 000
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium