Kategorie blog
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Regulamin konkursu "Gwiazdka z nieba" 0
Regulamin konkursu "Gwiazdka z nieba"

REGULAMIN KONKURSU GWIAZDKA Z NIEBA

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą GWIAZDKA Z NIEBA
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Haiku Studio Michał Pliszka ul. Mickiewicza 35/7, 89-600 Chojnice, będąca właścicielem marki Ogrodolandia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/ogrodolandia/ w dniach 27.11.2018 do 9.12.2018 roku (do godziny 12:00 w południe).

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

    a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

    b) posiada aktywne konto prywatne na serwisie Facebook

    c) nie jest pracownikiem firmy Haiku Studio.

    2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

    a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

    b) Uczestnik konkursu musi zamieścić pod postem konkursowym na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/ogrodolandia/ komentarz ze zdjęciem do zadania:

"Pokaż nam, gdzie powinna stanąć wygrana przez Ciebie gwiazda LED i dlaczego właśnie tam".

    c) każdy Uczestnik może zamieścić tylko 1 komentarz ze zdjęciem ze swojego konta.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest jedna biała gwiazda podświetlana LED o wymiarach 50x50 cm i o wartości 299 zł.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/ogrodolandia/ zamieścił komentarz ze zdjęciem do zadania:

    "Pokaż nam, gdzie powinna stanąć wygrana przez Ciebie gwiazda LED i dlaczego właśnie tam".

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga  Organizator.
 3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną, wysłaną poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@ogrodolandia.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy, odpowiedzialny będzie pracownik firmy Haiku Studio.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Haiku Studio.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu, uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Nazwa użytkownika zwycięzcy konkursu będzie podana do publicznej informacji na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/ogrodolandia/

§ 5

PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie i majątkowe do zdjęć i treści, które zgłasza w konkursie oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac i komentarzy oraz do ich usuwania, w przypadku niestosowania się do regulaminu. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ogrodolandia.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Komentarze do wpisu (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium