Kategorie blog
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Chmura tagów
Architektura krajobrazu - studia 3
Architektura krajobrazu - studia

Architektura krajobrazu - co to za studia i dla kogo?

Architektura krajobrazu - studia w tym kierunku są przeznaczone dla osób lubiących otoczenie przyrody, które są kreatywne i mają poczucie estetyki. Architekt krajobrazu to osoba, która ma bezpośredni wpływ na kształtowanie przestrzeni otaczającej człowieka. Funkcjonalne, piękne i spójne elementy takie jak rośliny, obiekty budowlane, zbiorniki wodne i mała architektura, dzięki pomysłowemu architektowi potrafią stworzyć miejsce przyjazne dla człowieka. Dodatkowo będzie to miejsce sprzyjające jego rozwojowi, wypoczynkowi czy pracy.

Jaki więc powinien być architekt krajobrazu? Jakie umiejętności powinien posiadać? Gdzie warto studiować ten przyszłościowy zawód? Wszystkiego dowiecie się z naszego artykułu.

Kształtowanie najbliższej przestrzeni od wieków jest przedmiotem zainteresowań człowieka. Co prawda, dawniej ogrody powstawały tylko w pobliżu kościołów, świątyń, czy następnie zamków, ale dziedzina ta obecnie prężnie się rozwija. Architekci krajobrazu mają ręce pełne pracy, poszukują ich zarówno prywatni właściciele ogrodów przydomowych, jak też miasta czy osiedla.

Studia architektury krajobrazu łączą w sobie wiedzę na temat historii sztuki, designu, biologii, rolnictwa i technologii. Jeżeli interesujesz się tymi dziedzinami - oczywiście nie koniecznie wszystkim - to powinieneś rozważyć studia na tym kierunku.

projekty

Praca architekta krajobrazu łączy wiele aspektów.

Jaki powinien być architekt krajobrazu?

Architekci to osoby kreatywne i pomysłowe, które lubią kroczyć własnymi ścieżkami. Indywidualne podejście do problemu pomaga im znajdować ciekawe rozwiązania i koncepcje zagospodarowania przestrzeni. Umiejętności społeczne - jak życzliwość, poczucie humoru i sympatia ułatwiają kontakt z inwestorami, pomagają zrozumieć ich potrzeby i właściwie dopasować do nich projekt.

Architekci krajobrazu muszą mieć dobre wyczucie estetyki i piękna. W końcu to oni są odpowiedzialni za kreowanie otoczenia człowieka. Warto, aby architekt był otwarty na nowe pomysły, lubił nowości technologiczne, potrafił i lubił się uczyć. Taka praca nad sobą często może skutkować ciekawymi projektami. Tolerancja jest również pożądana. Umiejętności plastyczne przydadzą się często w tej pracy, chociaż obecnie pracuje się również w programach komputerowych, których obsługi jest się wstanie nauczyć każdy.

Jak w każdym zawodzie ważne jest jednak przede wszystkim ciągłą chęć rozwoju, uczenia się i stawania coraz lepszym w swoim fachu. Codziennie bowiem pojawiają się nowe gatunki roślin, nowinki technologiczne, zmieniają się przepisy - warto więc orientować się w tych nowościach i korzystać z nich.

W zawodzie architekta liczy się również aby lubił pracę na łonie natury, z roślinami, w terenach otwartych.

ogród

Umiejętne połączenie elementów i tworzenie przestrzeni przyjemnych dla człowieka - to główne zadanie architekta.

Gdzie warto studiować architekturę krajobrazu?

Kierując się wyborem uczelni, bierzemy pod uwagę wiele kryteriów, takich jak: poziom nauczania, lokalizacja, wymagania od kandydatów.

Najczęściej studia architektury krajobrazu są prowadzone w formie studiów dziennych. Uczelnie wyższe często wymagają zdania egzaminu z umiejętności plastycznych - rysunku lub złożenia portfolio ze swoimi pracami.

Poniżej przedstawiamy listę uczelni, na których można studiować Architekturę Krajobrazu, z najważniejszymi informacjami na ich temat.

Zebraliśmy w nim kryteria z wielu dziedzin, takich które określają warunki kształcenia, efektywność i prestiż, czynniki istotne dla studentów. Każdy z Was z pewnością znajdzie tu odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań. Co porównaliśmy?

Wiele czynników, które podzieliliśmy na 4 grupy: dotyczące pracy po studiach, dotyczące edukacji, dotyczące możliwości rozwoju na studiach, oraz czynniki organizacyjne.

PRACA

 • preferencje pracodawców - czyli czy status ukończenia danej uczelni zwiększa Twoje szanse u potencjalnych pracodawców,
 • organizacja praktyk - czy uczelnia pomaga w znalezieniu pracodawcy, chętnego przyjąć jej studentów na praktyki, dzięki czemu studenci mają szansę poznać swojego pierwszego pracodawcę,
 • zapewnienie miejsca pracy po studiach - co wiąże się z praktykami,ale nie tylko,ponieważ często pracodawcy nawiązują współpracę uczelnią, proponują nawet stypendium dla najzdolniejszych, w zamian za to oczekują, że student podejmie u nich pracę,

NOWOCZESNOŚĆ

 • współpraca międzynarodowa - Erasmus czy inne programy pomagające rozwijać swoje umiejętności językowe, czy kulturę, dzięki studiom w innym kraju, ERASMUS to program, dzięki któremu studenci danej uczelni mają okazję wyjechać na wymiany studenckie, studiować w innym kraju, a tym samym szlifować język i poznawać kulturę,
 • innowacyjność - gdzie zakwalifikować możemy wyposażenie sal, budynków uczelni, akademików, czy uczelnia posiada indeks elektroniczny, e-dziekanat, zajęcia w stylu e-learning itp. Jeżeli uczelnia otrzymała gwiazdkę, nie musi posiadać wszystkich wymienionych elementów, ale charakteryzuje się tym, że jest chętna do wprowadzania nowości technologicznych,rozwija się pod tym kątem,
 • prestiż
 • umiędzynarodowienie - czyli czy na danej uczelni możemy zaobserwować odsetek uczniów zagranicznych, czy są prowadzone zajęcia w języku obcym.

OSIĄGNIĘCIA

 • laureaci w konkursach ogólnopolskich/ogólno-europejskich - śledzimy w jaki sposób radzą sobie studenci danych uczelni,czy odnoszą sukcesy na szczeblu ogólnopolskimi szerszym, świadczy o poziomie nauczania danej uczelni,
 • nadawanie stopni naukowych - czy jest możliwość uzyskania doktoratu,
 • studia inżynierskie i magisterskie, zarówno dzienne jak też zaoczne - w jakim systemie mogą odbywać się studia,
 • publikacje - czy studenci są widoczni w internecie, gazetach,telewizji, czy mają szansę się zrealizować, (publikacje są pożądane przy pracy nad uzyskaniem tytułu doktora)

INNE KRYTERIA

 • egzamin wstępny z rysunku jako warunek przyjęcia na studia,
 • portfolio jako warunek przyjęcia na studia,
 • zaplecze akademickie - tu analizowaliśmy czy uczelnie posiadają akademiki dla swoich studentów, czy mają kampus.
 • system stypendialny dla studentów - często uczelnie proponują zarówno stypendia socjalne, jak też dla wybitnych uczniów,

Oznaczenie 1 oznacza, że uczelnia spełnia dane kryterium, 0 oznacza że nie.

architekci krajobrazu pracujący w terenie

Praca w terenie to nieodłączny element tego zawodu.

Uprawnienia architekta krajobrazu? Co po studiach?

Zawód architekt krajobrazu jest stosunkowo młodym zawodem,powstał w roku 1995, natomiast studia na tym kierunku są możliwe od roku 1998. Zapotrzebowanie na pracę wykonywaną przez architektów cały czas rośnie. Niestety uprawnienia określone dla zawodu architekt krajobrazu cały czas nie zostały usystematyzowane, mamy jednak nadzieję, że zwiększone zainteresowanie pracą w tym zawodzie wymusi zmiany w tej dziedzinie.

projekt ogrodu

Projekt ogrodu wykonany przez architekta krajobrazu.

Rozporządzenie z dnia 1 stycznia 2005 roku, powołane przez Ministra Gospodarki i Pracy określa zawód architekt krajobrazu w następujących kategoriach:

 • grupy średniej 2 - grupa specjaliści,
 • grupy średniej 214 - inżynierowie,
 • grupy dużej 21 - specjaliści w dziedzinie nauk matematycznych, technicznych i fizycznych,
 • grupy elementarnej - 2141 - architekci, urbaniści i pokrewni,

UPRAWNIENIA ZAWODOWE JAKIE POSIADA ARCHITEKT KRAJOBRAZU SĄ OKREŚLONE NASTĘPUJĄCO:

 • architekt powinien chronić naturalne - przyrodnicze i kulturowa wartości krajobrazu, oraz brać czynny udział w ich przywróceniu, w związku z tym opracowuje sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom zużywania się zasobów przyrodniczych,
 • opracowywanie planów przestrzennego zagospodarowania, z uwzględnieniem terenów objętych szczególną ochroną jako parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe,
 • opracowywanie dokumentacji określającej wpływ danej inwestycji na stan środowiska, z uwzględnieniem dopuszczalnego przebiegu danej inwestycji, oraz sposobem naprawy wyrządzonych szkód,
 • opracowywanie projektów terenów zieleni, projektów rewaloryzacji, projektów obiektów architektury krajobrazu, analiz stanu krajobrazu,j
 • projekty wykonane przez architekta krajobrazu mogą dotyczyć:ogródków przydomowych, ogrodów na dziedzińcach/ dachach,parków, ogrodów przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów,terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych i zoologicznych, parków etnograficznych, ogrodów działkowych,cmentarzy oraz wystaw ogrodniczych, architekt może także kształtować i zaprojektować otoczenie budynków publicznych, jak szpitale, kościoły, centra handlowe, osiedla, obiekty przemysłowe, sąsiedztwo szlaków komunikacyjnych,
 • architekt ma prawo do prowadzenia nadzoru autorskiego nad projektem, oraz do kierowania budową obiektów małej architektury krajobrazu,
 • architekt może opracowywać dokumentację dla terenów objętych ochroną konserwatorską, dokumentów dotyczących rewaloryzacji zabytków, ogrodów historycznych, krajobrazów historycznych,
 • architekt może prowadzić działania pielęgnacyjne na obszarze terenów zieleni, czy terenów zdegradowanych, a także określać zasady pielęgnacji i użytkowania tych terenów,

Dodatkowo działalność, jaką mogą podejmować architekci krajobrazu to działalność dydaktyczna.

włączony laptop

Pracujemy zarówno ‘na papierze’ jak też w komputerze.

Architektura krajobrazu - ile trwają studia?

Architektura krajobrazu to studia, które możemy realizować zarówno w systemie dziennym jak też zaocznym. Najczęściej, chociaż jest to uzależnione od uczelni i systemu w jakim są prowadzone zajęcia, studia I stopnia trwają 7 lub 8 semestrów, a student po ich ukończeniu i obronie, otrzymuje tytuł inżyniera architektury krajobrazu. Natomiast studia II stopnia trwają 3 semestry i po ich pozytywnym ukończeniu student otrzymuje tytuł magistra architektury krajobrazu.

Studia na kierunku architektura krajobrazu łączą zarówno pracę, jak też aspekty artystyczne. Jest to doskonała propozycja dla osób, które są kreatywne, lubią obcować z naturą .

Architekt krajobrazu to przyszłościowy zawód. Posiadanie pięknego, dobrze zaplanowanego ogrodu to luksus, którego pragnie coraz więcej osób, i na który stać już wielu z nas. Mamy nadzieję, ze nasza publikacja odpowiedziała przynajmniej na kilka nurtujących Was pytań.

Pliki (1)

Komentarze do wpisu (3)

14 lipca 2017

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest egzamin z rysunku odręcznego, który jest warunkiem rekrutacyjnym przy przyjęciu na ten kierunek. W tabeli jest 0 w tej rubryce i to jest błąd.

11 maja 2018

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie nie ma egzaminu z umiejętności plastycznych na kierunku architektura krajobrazu.

22 czerwca 2019

W ogóle nie warto tego studiować. Nie ma pracy po tym kierunku. Jak ktoś już czuje taką potrzebę, myślę, że wystarczającym rozwiązaniem jest studium policealne- przynajmniej same przedmioty zawodowe i wiedza w pigułce. A studia- cóż potem niepotrzebne rozczarowanie, kierunek niedostosowany do rynku pracy i usług w tym kraju.

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00 602 790 598 kontakt@ogrodolandia.pl

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium